• Trái phiếu doanh nghiệp là sản phẩm đầu tư có mức rủi ro thấp và lãi suất cao hơn so với gửi tiết kiệm, là lựa chọn hấp dẫn khi thị trường chứng khoán rủi ro.
  • Chứng chỉ Quỹ mở được góp vốn từ nhiều nhà đầu tư và được vận hành bởi một công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp.
  • Thị trường OTC (thị trường phi tập trung) mua bán theo cơ chế chào giá cạnh tranh và thương lượng, mang lại nhiều cơ hội cho lợi nhuân vượt trội.

TRÁI PHIẾU DOANG NGHIỆP

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN TẠI CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (MAS)

Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng khoán online miễn phí tại Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MAS), Phí giao…