• Trái phiếu doanh nghiệp là sản phẩm đầu tư có mức rủi ro thấp và lãi suất cao hơn so với gửi tiết kiệm, là lựa chọn hấp dẫn khi thị trường chứng khoán rủi ro.
  • Chứng chỉ Quỹ mở được góp vốn từ nhiều nhà đầu tư và được vận hành bởi một công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp.
  • Thị trường OTC (thị trường phi tập trung) mua bán theo cơ chế chào giá cạnh tranh và thương lượng, mang lại nhiều cơ hội cho lợi nhuân vượt trội.

TRÁI PHIẾU DOANG NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TRÁI PHIẾU & CHỨNG CHỈ QUỸ & OTC

StockWin sẽ giới thiệu tới nhà đầu tư các sản phẩm trái phiếu, chứng chỉ quỹ, cổ phiếu chưa niêm yết có lợi nhuận hấp dẫn, tính thanh khoản cao và rủi ro thấp. Nhà đầu tư đăng ký thông tin theo bảng sau:


    Sản phẩm cần tư vấn:

    Trái phiếuChứng chỉ quỹCP OTC

    THỊ TRƯỜNG OTC <