Tổng Quan Phân Tích Cơ Bản Chứng Khoán

1. Phân tích cơ bản chứng khoán là gì?

Phương pháp phân tích cơ bản dựa vào các nhân tố mang tính chất nền tảng có tác động hoặc dẫn tới sự thay đổi giá cả của cổ phiếu nhằm chỉ ra giá trị nội tại của cổ phiếu trên thị trường.

Những nhà đầu tư giá trị cho rằng thị trường có thể đánh giá sai về giá trị nội tại của cổ phiếu trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn giá giao dịch của cổ phiếu sẽ đạt và xoay quanh giá trị nội tại của nó. Nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận khi tiến hành mua cổ phiếu bị thị trường định giá thấp và hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường đánh giá đúng giá trị nội tại của cổ phiếu. Sự chênh lệch của giá trị trường so với giá trị thực của một công ty chính là cơ hội đầu tư hoặc dấu hiệu cho việc bán chốt lời cổ phiếu.

2. Các chỉ tiêu quan trọng trong phân tích cơ bản?

Giá trị thực của một công ty được đánh giá bởi các chỉ tiêu tài chính như: hiệu quả hoạt động, các rủi ro tiềm ẩn, cơ hội tăng trưởng, các tác động từ nền kinh tế… Cụ thể hơn, các nhân tố cơ bản cần nghiên cứu bao gồm:

 • Phân tích thông tin cơ bản về công ty.
 • Phân tích báo cáo tài chính của công ty.
 • Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Phân tích ngành mà công ty đang hoạt động.
 • Phân tích các điều kiện kinh tế vĩ mô ảnh hưởng chung đến giá cả cổ phiếu.

Phân tích cơ bản phải chỉ ra được những dự đoán cho các chỉ tiêu quan trọng như: doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, giá trị hợp lý của cổ phiếu, rủi ro tiềm ẩn, các đánh giá cũng như khuyến nghị mua/bán cổ phiếu trên thị trường.

3. Cách học phân tích cơ bản hiệu quả?

Có nhiều cách tiếp cận về phân tích cơ bản cổ phiếu, tuy nhiên có thể kể đến hai phương pháp cho thông dụng và hiệu quả sau:

Phương pháp phân tích từ vĩ mô đến vi mô (phương pháp top-down) gồm 5 cấp độ như sau:

 • Phân tích các điều kiện kinh tế vĩ mô.
 • Phân tích thị trường tài chính – chứng khoán.
 • Phân tích ngành mà công ty đang hoạt động.
 • Phân tích công ty.
 • Phân tích cổ phiếu.

Phương pháp phân loại cổ phiếu theo tiêu chí doanh thu và lợi nhuận:

 • Cổ phiếu hàng đầu (blue-chips) là những cổ phiếu đứng đầu trong một ngành về doanh thu, lợi nhuận, thị phần và duy trì vị thế đầu ngành trong thời gian dài.
 • Cổ phiếu tăng trưởng là những cổ phiếu có sự đột phá về tăng trưởng lợi nhuận và tiềm năng năng trưởng lớn trong tương lai.
 • Cổ phiếu phòng vệ là những cổ phiếu ít chịu tác động từ chu kỳ kinh tế và mức biến động về tăng trưởng không quá lớn.
 • Cổ phiếu chu kỳ là những cổ phiếu chịu nhiều tác động từ chu kỳ kinh tế, doanh thu lợi nhuận tăng trưởng theo tính chu kỳ,
 • Cổ phiếu thời vụ là những cổ phiếu chỉ tăng trưởng mạnh khi có những tác động nhất định.

Từ những phương pháp và phân tích sẽ giúp nhà đầu tư định giá được cổ phiếu, có nhiều phương pháp định giá cổ phiếu như:

 • Phương pháp định giá dựa trên luồng cổ tức.
 • Phương pháp định giá dựa trên luồng tiền.
 • Phương pháp định giá dựa trên hệ số P/E.
 • Phương pháp dựa trên các hệ số tài chính.
 • Phương pháp định giá dựa trên tài sản ròng.

4. Giới thiệu lộ trình học phân tích cơ bản hiệu quả của StockWin.

Với mong muốn hỗ trợ các nhà đầu tư mới tiếp cận nhanh nhất và đạt hiệu quả cao trong đầu tư chứng khôán, StockWin giới thiệu tới quý bạn đọc lộ trình phân tích cơ bản chứng khoán từ cơ bản tới nâng cao đã được chúng tôi biên soạn và chỉnh sửa để phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam. Hy vọng đây sẽ là nguồn thông tin, tài liệu hữu ích hỗ trợ kiến thức tốt nhất, nhà đầu tư tham khảo chi tiết trong các bài viết sau:

PT Cơ Bản Phần 1: Tổng Quan Thị Trường – Bài 1: Kiến Thức Cơ Bản Và Lý Do Tăng Giảm Giá Cổ Phiếu

PT Cơ Bản Phần 1: Tổng Quan Thị Trường – Bài 2: Chiến Lược Đầu Tư

PT Cơ Bản Phần 1: Tổng Quan Thị Trường – Bài 3: Các Lệnh Mua Bán Cổ Phiếu

PT Cơ Bản Phần 2: Cách Chọn Cổ Phiếu – Bài 1: Chọn Theo Tính Thanh Khoản

PT Cơ Bản Phần 2: Cách Chọn Cổ Phiếu – Bài 2: Chọn Cổ Phiếu Theo Ngành Nghề

PT Cơ Bản Phần 2: Cách Chọn Cổ Phiếu – Bài 3: Chọn Theo Tiêu Chí Đầu Ngành

PT Cơ Bản Phần 2: Cách Chọn Cổ Phiếu – Bài 4: DN Có Sản Phẩm Kinh Doanh Tốt

PT Cơ Bản Phần 2: Cách Chọn Cổ Phiếu – Bài 5: DN Có Ban Lãnh Đạo Tốt

PT Cơ Bản Phần 2: Cách Chọn Cổ Phiếu – Bài 6: Theo Kết Quả Báo Cáo Tài Chính

PT Cơ Bản Phần 2: Cách Chọn Cổ Phiếu – Bài 7: Chọn Theo Danh Mục Các Quỹ

PT Cơ Bản Phần 3: Phân Tích Tổng Quan Báo Cáo Tài Chính (Part 1)

PT Cơ Bản Phần 3: Phân Tích Tổng Quan Báo Cáo Tài Chính (Part 2)

PT Cơ Bản Phần 4: Các Cổ Phiếu Không Nên Đầu Tư (Part 1)

PT Cơ Bản Phần 4: Các Cổ Phiếu Không Nên Đầu Tư (Part 2)

PT Cơ Bản Phần 5: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Giá Cổ Phiếu (Part 1)

PT Cơ Bản Phần 5: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Giá Cổ Phiếu (Part 2)

PT Cơ Bản Phần 5: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Giá Cổ Phiếu (Part 3)

PT Cơ Bản Phần 6: Thời Điểm Mua Bán Cổ Phiếu

Đang cập nhật tiếp

Bài viết cùng chuyên mục