Browsing Tag

cập nhật báo cáo vĩ mô

Cập Nhật Báo Cáo Vĩ Mô Tháng 2/2019 – Lần 3: Báo cáo cập nhật nhanh số liệu vĩ mô tháng 02 2019

Sản phẩm công nghiệp chủ đạo là điện tử chỉ tăng 5.2% trong khi cùng kỳ tăng tới 38.3% do sản xuất điện thoại giảm sút. Trong 2 tháng đầu năm, sản lượng điện thoại di động giảm 7.6% xuống 28.5 triệu chiếc (cùng kỳ tăng 14.6%, đạt 33.9 triệu chiếc).…