TÀI LIỆU CHỨNG KHOÁN

Hiện nay có rất nhiều tài liệu viết về thị trường chứng khoán khiến nhà đầu tư mới khó phân biệt đánh giá và hệ thống được kiến thức. Tuy nhiên, phần lớn các tài liệu đều xoay quanh các nội dung như: phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, tâm lý đầu tư, quản trị rủi ro, xây dựng hệ thống giao dịch… StockWin tổng hợp những tài liệu hay nhất về chứng khoán và phân loại theo chủ đề giúp nhà đầu tư tiếp cận khoa học và hệ thống hơn.