PT Kỹ thuật Phần 10: Các mẫu đồ thị nến Nhật cơ bản

Các mẫu candlestick được sử dụng rộng rãi và hiệu quả trong phân tích kỹ thuật đồ thị, dựa vào các mẫu hình nến giúp nhà đầu tư phán đoán hoặc xác nhận xu hướng giá. Tuy nhiên cần kết hợp thêm các chỉ báo sức mạnh và xu hướng khác để nâng cao hiệu quả giao dịch. Một số các mẫu đồ thì cơ bản sau đây:

http://tailieu24.net/trader/H-1-4.jpg

Abandoned Baby
Một mẫu đảo chiều có đặc điểm là một khoảng trống tiếp theo sau là một Doji, vào theo sau nữa là một khoảng trống với chiều ngược lại. Bóng của Doji phải hoàn toàn bên dưới khoảng trống hoặc bên trên bóng của candle thứ nhất và thứ ba.

C:\Users\YuGi\Desktop\H-2-3.jpg Dark Cloud Cover
Một mẫu đảo chiều giảm giá sau một xu hướng lên với một thân trắng dài. Giá mở của candle kế tiếp gần bằng giá cao của candle này và sau đó đóng bên dưới điểm giữa của thân candle đầu.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-3-2.jpg Doji
Doji tạo thành khi giá mở và giá đóng hầu như bằng nhau. Độ dài của bóng trên và bóng dưới có thể khác nhau, và kết quả candle giống như thánh giá, thánh giá ngược hoặc dấu trừ. Doji mang ý nghĩa sự do dự hoặc sự dằn co mạnh giữa người mua và người bán. Giá thay đổi trên và dưới giá mở trong suốt phiên giao dịch nhưng đóng tại giá mở (hoặc gần giá mở).
C:\Users\YuGi\Desktop\H-4-2.jpg Downside Tasuki Gap
Một mẫu tiếp tục xu hướng với một thân đen dài theo sau là một thân đen với một khoảng trống bên dưới candle đầu. Candle thứ ba là candle trắng và giá mở nằm trong khoảng thân của candle thứ hai, sau đó đóng trong vùng khoảng trống giữa candle đầu và candle thứ hai, nhưng không hết khoảng trống.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-5-2.jpg Dragonfly Doji
Một Doji có giá mở và giá đóng ngay tại giá cao. Giống như các Doji khác, Doji này thường xuất hiện tại các điểm thị trường đảo chiều.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-6-1.jpg Engulfing Pattern
Một mẫu đảo chiều, có thể là giảm giá hoặc tăng giá, tùy thuộc vào nó xuất hiện tại cuối xu hướng lên (đảo chiều giảm giá) hoặc xu hướng xuống (đảo chiều tăng giá). Candle đầu có đặc điểm là thân nhỏ, theo sau đó là một candle có thân hoàn toàn bao trọn thân của candle đầu.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-7-1.jpg Evening Doji Star
Một mẫu đảo chiều giảm giá gồm 03 candle tương tự mẫu Evening Star. Xu hướng lên tiếp tục với một thên trắng dài. Candle kế tiếp mở cao hơn, giao dịch trong một phạm vi nhỏ và sau đó đóng tại giá mở (Doji). Candle thứ ba đóng bên dưới điểm giữa của thân candle đầu tiên.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-8-1.jpg Evening Star
Một mẫu đảo chiều giảm giá tiếp theo của một xu hướng lên với một thân trắng dài theo sau đó là một khoảng trống và một candle có thân nhỏ, candle thứ ba đóng bên dưới điểm giữa của thân candle đầu tiên.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-9-1.jpg Falling Three Methods
Một mẫu tiếp tục xu hướng giảm giá. Một thân đen dài theo sau đó là 03 candle có thân nhỏ và các candle này hoàn toàn nằm trong vùng của giá cao và giá thấp của candle đầu. Candle thứ năm đóng tại một giá thấp mới.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-10-1.jpg Gravestone Doji
Một Doji có giá mở và giá đóng ngay tại giá thấp. Giống như các Doji khác, Doji này thường xuất hiện tại các điểm thị trường đảo chiều.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-11-1.jpg Hammer
Các mẫu hammer tạo thành khi giá thay đổi xuống thấp hơn đáng kể sau khi mở, nhưng sau đó đóng cách xa giá thấp. Kế quả là mẫu candle giống như cây kẹo vuông với cây que dài. Nếu mẫu candle này hình thành trong đợt giá tăng thì nó được gọi là Hanging Man.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-12-1.jpg Hanging Man
Các mẫu hammer tạo thành khi giá thay đổi xuống thấp hơn đáng kể sau khi mở, nhưng sau đó đóng cách xa giá thấp. Kế quả là mẫu candle giống như cây kẹo vuông với cây que dài. Nếu mẫu candle này hình thành trong đợt giá giảm thì nó được gọi là Hammer.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-13-1.jpg Harami
Một mẫu 02 candle có một thân nhỏ hoàn toàn nằm trong vùng của thân candle đầu tiên và khác màu. Đây là một mẫu đảo chiều.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-14-1.jpg Harami Cross
Một mẫu 02 candle tương tự mẫu Harami. Khác biệt là candle thứ 2 là một Doji.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-15-1.jpg Inverted Hammer
Một mẫu đảo chiều tăng giá. Trong một xu hướng xuống, giá mở thấp hơn và sau đó giá giao dịch cao hơn nhưng đóng gần bằng giá mở do đó trông giống như một cây kẹo để ngược.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-16.jpg Long Candle
Một candle có thân dài thể hiện giá biến động nhiều.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-17.jpg Long-Legged Doji
Mẫu candle này có bóng trên và dưới dài với Doji nằm ở giữa, mẫu này thể hiện rõ sự do dự của trader.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-18.jpg Long Shadows
mẫu candle với bóng trên dài và bóng dưới ngắn cho biết rằng người mua chế ngự suốt phiên giao dịch và đưa ra giá cao hơn. Ngược lại, mẫu candle với bóng dưới dài và bóng trên ngắn cho biết rằng người bán đã chế ngự suốt phiên giao dịch và điều khiển giá thấp hơn.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-19.jpg Marubozo
Một mẫu candle không có bóng.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-20.jpg Morning Doji Star
Một mẫu đảo chiều tăng giá 03 candle tương tự như mẫu Morning Star. Candle đầu tiên nằm trong một xu hướng xuống có thân đen dài. Candle kế tiếp mở thấp hơn với một Doji có vùng giao dịch nhỏ. Candle cuối đóng bên trên điểm giữa của candle đầu.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-21.jpg Morning Star
Một mẫu đảo chiều tăng giá 03 candle bao gồm một candle đen dài  trong xu hướng xuống, candle thứ hai ngắn nằm bên dưới một khoảng trống, và một candle thứ ba có thân trắng dài  đóng bên trên điểm giữa của thân candle đầu.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-22.jpg Piercing Line
Một mẫu đảo chiều tăng giá 02 candle. Candle đầu trong một xu hướng giảm giá có thân đen dài. Candle kế tiếp mở tại một giá thấp mới và sau đó đóng bên trên điểm giữa của thân candle đầu.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-23.jpg Rising Three Methods
Một mẫu tiếp tục tăng giá với một thân trắng dài theo sau là 03 candle có thân nhỏ và đều nằm trong vùng giá cao và giá thấp của candle đầu. Candle thứ năm đóng tại giá cao mới.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-24.jpg Shooting Star
Mẫu 01 candle có thể xuất hiện trong một xu hướng lên. Giá mở cao hơn, giá giao dịch cao hơn nhiều và sau đó đóng gần bằng giá mở. Nó có vẻ gần giống mẫu Inverted Hammer chỉ khác đây là mẫu đảo chiều giảm giá.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-25.jpg Short Candle
Một candle có thân ngắn thể hiện giá biến động ít
C:\Users\YuGi\Desktop\H-26.jpg Spinning Top
Mẫu candle có thân nhỏ với bóng trên và bóng dưới dài hơn thân. Spinning tops báo hiệu sự do dự.
C:\Users\YuGi\Desktop\H-27.jpg Stick Sandwich
Một mẫu đảo chiều tăng giá với 02 thân đen bao quanh một thân trắng. Giá đóng của 02 thân đen phải bằng nhau. Một mức hỗ trợ rõ ràng và đây là một cơ hội giá đảo chiều khá tốt.