PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Thị trường chứng khoán biến động liên tục và mỗi giai đoạn sẽ phù hợp với những phương pháp đầu tư khác nhau. Trên thị trường tồn tại rất nhiều phương pháp đầu tư, tuy nhiên đều được xây dựng dựa trên nền tảng của bốn phương pháp cơ bản nhất là: Đầu tư giá trị, đầu tư tăng trưởng, đầu tư theo đà tăng trưởng và đầu cơ lướt sóng. Để đạt được hiệu quả cao cần vận dụng linh động, phát triển và hoàn thiện tất cả các phương pháp trên. StockWin sẽ giới thiệu đến bạn đọc nội dung của những phương pháp đầu tư tối ưu nhất trên thị trường.