Phân Tích Cổ Phiếu DVP – Giá Trị Hợp Lý Là 41.731đ

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 9 tháng đầu năm 2019

Tổng doanh thu1 9 tháng 2019 đạt 477,1 tỷ đồng (-7,1% yoy), hoàn thành 73,4% kế hoạch năm. Trong đó:

  • Doanh thu thuần đạt 424,3 tỷ đồng (-9,1% yoy) chủ yếu do số lượt tàu cập cảng Đình Vũ trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt 372 chuyến (-16,6% yoy), dẫn đến sản lượng container khai thác tại cảng giảm 14,4% yoy, chỉ đạt 415.218TEUs; trong khi giá dịch vụ khai thác container không thay đổi nhiều so với năm 2018.
  • Doanh thu tài chính đạt 52,6 tỷ đồng (+14,3% yoy) trong đó (1) Cổ tức DVP nhận được từ công ty liên kết đạt 30,8 tỷ đồng (+16,2% yoy) và (2) lãi tiền gửi đạt 20,7 tỷ đồng (+15,6%yoy). Tại ngày 30/9/2019, khoản đầu tư tài chính (chủ yếu là tiền gửi ngân hàng) nắm giữ tới ngày đáo hạn ghi nhận 712 tỷ đồng (+43,8% yoy).
  • Thu nhập khác không đáng kể, đạt 0,71 tỷ đồng (- 87,8% yoy)

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) 9 tháng 2019 đạt 238,9 tỷ đồng (-3,8% yoy), hoàn thành 83,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 196,9 tỷ đồng (-12,8% yoy) do thuế suất thuế TNDN năm 2019 phải nộp là 20% trong khi đó thuế suất TNDN năm 2018 là 10%

Cổ tức dự kiến năm 2019: ĐHCĐ năm 2019 đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tối thiểu 2.500 đồng/cp

Khuyến nghị đầu tư vào cổ phiếu DVP:

Điểm nhấn đầu tư

  • DVP là doanh nghiệp hoạt động khá hiệu quả trong bối cảnh ngành cạnh tranh gay gắt: Công ty duy trì mức tỷ suất lợi nhuận luôn cao hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành hoạt động ở khu vực Hải Phòng.
  • DVP không phải trả lãi vay tài chính: Do từ cuối quý 2/2018, DVP đã trả hết các khoản nợ vay chịu lãi.
  • Hầu hết các trang thiết bị máy móc, nhà xưởng của DVP sẽ hết khấu hao vào 2022. Do vậy, từ năm 2022, DVP biên lợi nhuận gộp của DVP sẽ cải thiện khoảng 12%/năm.

Rủi ro đầu tư

  • Khu vực cảng biển Hải Phòng đang dư cung dịch vụ khoảng 35% trong năm 2019. Thêm vào đó, vị trí cảng Đình Vũ kém thuận lợi hơn so với các cảng biển mới (Lạch Huyện, Nam Đình Vũ, Mipec, Vinalines Đình Vũ). Do đó, cảng Đình Vũ sẽ chịu một áp lực không nhỏ trong việc giữ chân khách hàng truyền thống. Cụ thể, trong quý 2.2019, hãng tàu Mitsu OSK và hãng tàu Biển Đông – khách hàng nhỏ của DVP đã chuyển sang khai thác ở cảng Lạch Huyện, cảng Tân Vũ và cảng Chùa Vẽ.
  • Từ năm 2019, DVP không còn được ưu đãi thuế TNDN. Theo ước tính của chúng tôi, với mức thuế suất thuế TNDN tăng từ 10% – 20% thì LNST năm 2019 của DVP sẽ giảm 19,7%.
  • Tính thanh khoản của cổ phiếu thấp: Giao dịch bình quân 30 phiên gần đây của DVP là 31.512 cổ phiếu/ phiên. Do đó, nhà đầu tư nên cân nhắc rủi ro thanh khoản khi mua cổ phiếu này.

Các yếu tố cần theo dõi

  • DVP sẽ có cơ hội từ việc góp vốn đầu tư với Công ty mẹ – Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (PHP) khi PHP được cấp phép đầu tư xây dựng 2 bến cảng số 3, 4 tại cảng Lạch Huyện. Dự án có diện tích khai thác khoảng 45 ha, chiều dài bến 750m (2 bến); có khả năng tiếp nhận tàu 100.000 DWT. Mặc dù, tại cuộc họp Thường trực Chính Phủ ngày 25/08/2019, Thủ tướng Chính Phủ đã đồng ý phê duyệt chủ trương đầu tư, giao cho cảng Hải Phòng thuộc Vinalines đầu tư song việc phê duyệt chủ trương vẫn đang ở những bước pháp lý cuối cùng nên chúng tôi coi đây là yếu tố cần theo dõi khi nhà đầu tư quan tâm đến tương lai DVP.

Chúng tôi đánh giá DVP hoạt động hiệu quả khi công ty vẫn duy trì được tỷ suất lợi nhuận gộp cao trong điều kiện khó khăn chung của ngành và đang bị định giá thấp so với trung bình ngành. Bằng phương pháp định giá so sánh P/E, giá trị hợp lý của DVP đạt 41.731 đồng/cp (cao hơn 8% so với giá đóng cửa ngày 06/11/2019: 38.850 đồng/cp). Do vậy, chúng tôi đưa ra khuyến nghị THEO DÕI.

Xét trên tình trạng cạnh tranh gay gắt ở khu vực cảng biển Hải Phòng và từ 2019 trở đi, DVP không còn được ưu đãi thuế. Chúng tôi đưa ra mức biên an toàn 20% so với giá định giá. Nhà đầu tư cân nhắc MUA khi giá cổ phiếu về mức giá 34.000 đồng/cp (thấp hơn 12% hơn so với giá hiện tại).

Nguồn: FPTS

Bài viết cùng chuyên mục

Leave A Reply

Your email address will not be published.