Phân Tích Cổ Phiếu DPG – Ghi Nhận Lợi Nhuận Đột Biến Mảng BDS Q4/2019

Phân tích hoạt động

Hoạt động xây lắp

Hoạt động xây lắp không hoàn thành kế hoạch năm 2019: Doanh thu xây lắp trong 2019 có thể đạt 1200 tỷ do đầu tư công chậm và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Giá trị xây dưng dự báo 2020 tiếp tục giảm . Giá trị backlog đến thới điểm tháng 11/2019 đạt 1500 tỷ đồng. Dự báo doanh thu hoạt động xây dựng đạt 1275 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 185 tỷ, biên lợi nhuận gộp rất tốt đạt 16%  cao hơn trung bình ngành (máy móc hết khấu hao)

 

Hoạt động thủy điện

Quý 3/2019 DPG báo lỗ nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động thủy điện khi bước vào mua khô và giá bán điện thấp 680đ kW/h (từ tháng 7- 10). Sang Q4/2019 lưu lượng nước về hồ nhiều, giá bán cao hơn (1100 – 1200 KW/h) mảng thủy điện sẽ k còn lỗ nữa.

Thủy điện Sông Bung hoạt động ổn định. Dự báo doanh thu từ nhà máy Sông Bung đạt 90 tỷ,  lợi nhuận sau thuế đạt 52.5 tỷ trong năm 2020

Thủy điện Sơn Trà 1A và 1B dự báo hoạt động ổn định khi có thêm nguồn nước từ Thượng Kon Tum. Dự báo doanh thu đạt 200 tỷ và lợi nhuận đạt 27.25 tỷ đồng. Trong trường hợp thủy điện Thuơngj Kon Tum hoạt động full công suất thì doanh thu có thể đạt 300 tỷ.

Doanh thu và lợi nhuận quý 4/2019 tăng so với Q3 do yếu tố mùa vụ

 

Hoạt động bất động sản

Dự án Võng Nhi dự kiến đem laị lợi nhuận trong Q/2019 – 2021, sau khi bàn giao vào tháng 11, tháng 12/2019 sẽ đem lại doanh thu 600 tỷ đồng. Biên lợi nhuận ròng đạt 20% do đó lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng.

Dự báo KQKD Q4/2019 và 2020

 

Rủi ro

Chi phí lãi vay tăng mạnh. Chúng tôi ước tính lãi vay 2019 đạt 217 tỷ đồng (+68% yoy).  Đồng thời trong năm 2020 công ty phải trả nợ 300 tỷ trái phiếu.

Biến động thị trường bất động sản

Rủi ro hoạt động xây dựng

Bài viết cùng chuyên mục

Leave A Reply

Your email address will not be published.