NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Hệ thống giao dịch StockWin cung cấp cho nhà đầu tư các chỉ báo sau:

  • Xu hướng thị trường chung và tỷ trọng cổ phiếu tương ứng.
  • Tổng hợp giao dịch của tự doanh và khối ngoại.
  • Danh sách cổ phiếu tiềm năng hàng tuần.
  • Danh mục khuyến nghị ngắn hạn và dài hạn.