Nên mở tài khoản phái sinh ở đâu? Biểu phí và thuế giữa các công ty chứng khoán?

Thị trường phái sinh Việt Nam đi vào hoạt động từ ngày 10.8.2017. Năm 2018, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh đạt 19,6 triệu hợp đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 78.791 hợp đồng/phiên, gấp 7 lần so với năm 2017. Có 14 CTCK là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh trên Sở GDCK Hà Nội, nhiều đơn vị đang vào cuộc chạy đua giảm phí giao dịch chứng khoán phái sinh trong năm tiếp theo.

Hiện tại phí giao dịch phái sinh trên thị trường của các công ty chứng khoán dao động trong khoảng từ 3.000 đ – 10.000đ/ hợp đồng. Một số c