Nên mở tài khoản phái sinh ở đâu? Biểu phí và thuế giữa các công ty chứng khoán?

Thị trường phái sinh Việt Nam đi vào hoạt động từ ngày 10.8.2017. Năm 2018, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh đạt 19,6 triệu hợp đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 78.791 hợp đồng/phiên, gấp 7 lần so với năm 2017. Có 14 CTCK là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh trên Sở GDCK Hà Nội, nhiều đơn vị đang vào cuộc chạy đua giảm phí giao dịch chứng khoán phái sinh trong năm tiếp theo.

Hiện tại phí giao dịch phái sinh trên thị trường của các công ty chứng khoán dao động trong khoảng từ 3.000 đ – 10.000đ/ hợp đồng. Một số công ty chứng khoán đang miễn phí giao dịch để tăng thị phần như VPS, Mirae Asset…, tuy nhiên thời gian miễn phí phụ thuộc vào quy định từng công ty.

Ngoài phí giao dịch, nhà đầu tư cần quan tâm tới hệ thống giao dịch online và chất lượng tư vấn của các công ty.

  • Hệ thống giao dịch cần vận hành ổn định, an toàn và tốc độ nhanh, một số công ty miễn phí giao dịch để thu hút khách hàng có thể khiến hệ thống quá tải hoặc tốc độ chậm. Đặc biệt những hệ thống giao dịch có tích hợp lệnh điều kiện sẽ giúp nhà đầu tư quản trị rủi ro tốt hơn và chủ động hơn trước những biến động lớn.
  • Chất lượng tư vấn cũng rất quan trọng, môi giới tư vấn cần phải có chiến lược giao dịch tốt và tích lũy nhiều kinh nghiệm thực chiến mới có thể chiến thắng trên thị trường phái sinh biến động mạnh và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

StockWin khuyên nhà đầu tư nên chọn giao dịch phái sinh tại những công ty chứng khoán hàng đầu hiện nay như SSI, VND, MBS, VPS…

Nhà đầu tư cũng cần lưu ý thêm rằng biểu phí của các CTCK dưới đây chưa bao gồm thuế và phí phải nộp cho Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD). Mặt khác, bên cạnh các ngưỡng cảnh báo của CTCK, nhà đầu tư cũng cần phải theo dõi ngưỡng cảnh báo tại VSD. Cụ thể, ngưỡng an toàn: 80%, ngưỡng cảnh báo mức độ 2 (ngưỡng call margin): 90%, ngưỡng cảnh báo mức độ 3 (ngưỡng xử lý): 100%.

Thuế trong giao dịch phái sinh?

Trước đó, nhà đầu tư giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1% theo giá chuyển nhượng từng lần (tính trên giá trị ký quỹ, mức thuế hiện tại là gần 6.000 đồng/hợp đồng). Ngoài ra, khi nộp/rút tiền ký quỹ, nhà đầu tư phải nộp phí cho công ty chứng khoán, có công ty đang miễn phí, nhưng có công ty thu 5.500 đồng/lần. Theo quy định mới nhất, khách hàng cần bổ sung thêm phí trả cho HNX và VSD, theo Thông tư số 127/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và VSD.

Cụ thể, phí giao dịch chứng khoán phái sinh nộp cho HNX là 3.000 đồng/hợp đồng tương lai chỉ số (mức phí là 5.000 đồng đối với hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, hiện sản phẩm này chưa ra mắt). Còn phí quản lý vị thế và phí quản lý tài sản ký quỹ do VSD thu. Trong đó, mức phí quản lý vị thế là 3.000 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày (tính cả ngày nghỉ). Mức phí quản lý tài sản ký quỹ là 0,003% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng, tối đa là 2 triệu đồng/tài khoản/tháng, tối thiểu là 400.000 đồng/tài khoản/tháng (nộp vào ngày làm việc cuối cùng của tháng).

Ví dụ: Trong tháng 1/2019, nếu nhà đầu tư duy trì vị thế mở mỗi phiên là 2 hợp đồng, giá trị ký quỹ bắt buộc khoảng 26 triệu đồng (gồm 13% giá trị ký quỹ tại VSD và khoảng 5% tại công ty chứng khoán), thì giá trị tài sản ký quỹ lũy kế đến thời điểm cuối tháng là 780 triệu đồng (26 x 30). Theo công thức tính phí quản lý tài sản ký quỹ thì nhà đầu tư phải nộp 23.400 đồng/tháng (780 triệu đồng x 0,003%). Tuy nhiên, Thông tư số 127/2018/TT-BTC quy định, mức phí phải nộp tối thiểu là 400.000 đồng/tháng nếu số tiền phí trong tháng nhỏ hơn 400.000 đồng.

Bài viết cùng chuyên mục