LỘ TRÌNH HỌC VÀ TÌM HIỂU ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI

Lời nói đầu xin cho phép Tôi “admin” Stockwin được cảm ơn các vị độc giả đã quan tâm và lựa chọn hành trình bắt đầu về chứng khoán cùng chúng tôi, hãy đồng hành cùng chúng tôi trong suốt lộ trình tìm hiểu và đầu tư chứng khoán nhé.

Đầu tiên chúng ta xem qua mục lục về lộ trình tìm hiểu cho người mới bắt đầu mà chúng tôi đưa ra, nhằm mục đích giúp các bạn có thể đọc lần lượt các bài một cách bao quát qua đó nếu là người mới hãy đọc theo các PHẦN từ P1 đến Pn (Từ bài 1 đến bài cuối cùng), hoặc cá nhân nào đó muốn trả lời một số câu hỏi như “cổ tưc là gì? sàn chứng khoán là gì?’ thì có thể tìm đọc một cách dễ dàng nhất nhé.

PHẦN 1. CHỨNG KHOÁN VÀ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (Click: Link  )

 1. Chứng khoán là gì? thị trường chứng khoán là gì?
 2. Ai sẽ quản lý tài khoản chứng khoán của khách hàng
 3. Cách để mở tài khoản chứng khoán
 4. Mở tài khoản chứng khoán mất phí không

PHẦN 2. CỔ PHIẾU VÀ TỔNG QUAN VỀ CỔ PHIẾU (Click: Link  )

 1. Khái niệm về cổ phiếu
 2. Tại sao có nhiều người đầu tư vào cổ phiếu
 3. Tác dụng của phát hành thêm cổ phiếu
 4. tính đại chúng của cổ phiếu

PHẦN 3. CÁCH ĐỌC BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN (Click: Link  )

 1. Mã cổ phiếu (hay Chứng khoán – CK)
 2. ĐCGN (Giá Đóng cửa gần nhất hay Giá tham chiếu – TC, hay Giá vàng)
 3. Giá trần (ký hiệu CE – viết tắt của từ Cell, hay giá Tím)
 4. Giá sàn (ký hiệu FL– viết tắt của từ Floor, hay giá Xanh lam)
 5. Giá xanh
 6. Giá đỏ
 7. Bên mua (hay còn gọi là Dư mua – Chờ mua)
 8. Bên bán (hay còn gọi là Dư bán – Chờ bán)
 9. Giá cao nhất
 10. Giá thấp nhất
 11. Khớp lệnh, Giá khớp, KLTH (Khối lượng thực hiện mỗi lệnh hay KL khớp)
 12. TKL đã khớp (Tổng khối lượng khớp)
 13. NN mua và NN bán

PHẦN 4. CÁCH LỆNH CƠ BẢN MUA BÁN CỔ PHIẾU (Click: Link  )

 1. Các lệnh giao dịch cổ phiếu
 2. Các chú ý khi đặt lệnh giao dịch
 3. Các lệnh điều kiện

PHẦN 5. CÁCH QUY ĐỊNH GIAO DỊCH TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE (Click: Link  )

 1. Quy chế giao dịch sàn HNX
 2. Quy trình giao dịch sàn HOSE

PHẦN 6. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ TRONG CHỨNG KHOÁN (Click: Link  )

 1. Thị trường chứng khoán sơ cấp – Thị trường chứng khoán thứ cấp
 2. Các khái niệm ngày giao dịch T, T+, ngày thanh toán
 3. Các từ khóa thường xuyên gặp

PHẦN 7. SỔ CỔ ĐÔNG, CHỨNG KHOÁN LƯU KÝ – CHƯA LƯU KÝ (Click: Link  )

 1. Khái niệm về Lưu ký Chứng khoán – Cách thức lưu ký chứng khoán

PHẦN 8. CỔ TỨC LÀ GÌ ? (Click: Link  )

 1. Cổ tức là gì? các loại hình cổ tức.
 2. Làm sao để biết được thông tin công ty chia cổ tức và xem ở đâu?
 3. Kiểu Chia Cổ tức và Nguyên tắc Chia Cổ tức Tiền mặt, Cổ tức Cổ phiếu
 4. Đợt Cổ tức và Số lần Trả Cổ tức
Bài viết cùng chuyên mục

Leave A Reply

Your email address will not be published.