HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN VÀ GIAO DỊCH PHÁI SINH

StockWin hỗ trợ mở tài khoản Phái sinh miễn phí tại công ty chứng khoán SSI. Quý nhà đầu tư có thể chọn hình thức mở từ xa tại bất kỳ tỉnh thành nào với thủ tục nhanh gọn và không phải tới công ty chứng khoán. Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản phái sinh tại đây:

    Quý khách đã giao dịch Phái sinh chưa?