HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

Để tham gia thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch. StockWin sẽ tư vấn hỗ trợ mở tài khoản miễn phí tại những công ty chứng khoán hàng đầu hiện nay như SSI, HSC, VPBS, MBS, VND… Nhà đầu tư đăng ký thông tin theo bảng dưới đây để được hỗ trợ mở tài khoản và tư vấn đầu tư tại tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí mở tài khoản từ xa đối với khách hàng ở tất cả các tỉnh thành xa chi nhánh. Trân trọng!

Kinh nghiệm đầu tư: