Hướng dẫn giao dịch Chứng khoán phái sinh trên Webtrading – SSI

ĐĂNG NHẬP

Quý khách nhấn vào Giao dịch chứng khoán phái sinh tại đây trong màn hình đăng nhập SSI Web Trading, sử dụng Mã khách hàng /

Mật khẩu đăng nhập giống với hệ thống SSI Web Trading; hoặc nhấn vào tab Phái sinh trên thanh chức năng của SSI Web Trading:

Hướng dẫn giao dịch Chứng khoán phái sinh

BẢNG GIÁ

Quý khách vào mục Bảng giá trên menu Giao dịch

Hướng dẫn giao dịch Chứng khoán phái sinh

  1. Theo dõi các mã HĐ theo từng nhóm chỉ số, trái phiếu… trên từng tab riêng b