Hướng dẫn giao dịch Chứng khoán phái sinh trên Webtrading – SSI

ĐĂNG NHẬP

Quý khách nhấn vào Giao dịch chứng khoán phái sinh tại đây trong màn hình đăng nhập SSI Web Trading, sử dụng Mã khách hàng /

Mật khẩu đăng nhập giống với hệ thống SSI Web Trading; hoặc nhấn vào tab Phái sinh trên thanh chức năng của SSI Web Trading:

Hướng dẫn giao dịch Chứng khoán phái sinh

BẢNG GIÁ

Quý khách vào mục Bảng giá trên menu Giao dịch

Hướng dẫn giao dịch Chứng khoán phái sinh

  1. Theo dõi các mã HĐ theo từng nhóm chỉ số, trái phiếu… trên từng tab riêng biệt
  2. Thiết lập Danh mục theo dõi yêu thích bằng cách vào Danh mục yêu thích, đặt tên nhóm và lựa chọn các mã HĐ cho danh mục

Hướng dẫn giao dịch Chứng khoán phái sinh

3. Thêm mới các mã HĐ vào danh mục đang theo dõi

ĐẶT LỆNH:

Quý khách có thể đặt lệnh theo một trong các cách sau:

Vào menu Giao dịch chọn Đặt lệnh

Click vào nút ĐẶT LỆNH tại cuối góc phải các trang màn hình

Tại bảng giá, Quý khách có thể click chuột vào các mức giá hiển thị trên màn hình, hệ thống sẽ mở màn hình đặt lệnh và điền sẵn mã hợp đồng tương ứng

Nhấn vào nút bên góc phải trên cùng bảng giá

Màn hình đặt lệnh mở ra, Quý khách điền các thông tin lệnh gồm 1-Mã HĐ, 2-Giá, 3-Khối lượng, 4-mã PIN và nhấn Mua/Bán. Quý khách nhấn Xác nhận tại màn hình Xác nhận lệnh đặt để gửi lệnh vào sàn

Hướng dẫn giao dịch Chứng khoán phái sinh

 

Hướng dẫn giao dịch Chứng khoán phái sinh

TRẠNG THÁI LỆNH:

Để theo dõi trạng thái các lệnh đặt, Quý khách thao tác như sau:

Vào phần Trạng thái lệnh nhanh hiển thị ngay tại cửa sổ đặt lệnh

Vào menu Giao dịch chọn Trạng thái lệnh

Để Huỷ/Sửa lệnh, Quý khách nhấn nút Hủy/Sửa tại phần Thao tác trong màn hình Trạng thái lệnh

Hướng dẫn giao dịch Chứng khoán phái sinh

LỊCH SỬ ĐẶT LỆNH:

Để xem lịch sử các lệnh đặt trong quá khứ, Quý khách vào mục Lịch sử đặt lệnh trên menu Kiểm soát & QL Tài sản:

Thông tin lệnh đặt được hiển thị theo thời gian, Quý khách có thể lọc theo mã HĐ, loại lệnh, trạng thái lệnh, kênh đặt lệnh, và theo khoảng thời gian

Hướng dẫn giao dịch Chứng khoán phái sinh

QUẢN LÝ VỊ THẾ:

Để xem các vị thế đang mở đến hiện tại, Quý khách vào mục Quản lý vị thế trên menu Kiểm soát & Quản lý Tài sản:

Quý khách có thể lọc để xem theo mã hợp đồng, loại vị thế mua hoặc bán.

Nhấn nút Mua, Bán để thực hiện đặt lệnh mở thêm vị thế cùng chiều, đặt lệnh đóng bớt vị thế hoặc đóng toàn bộ vị thế

Hướng dẫn giao dịch Chứng khoán phái sinh

Nhấn nút Đóng, Đóng các vị thế được chọn hoặc Đóng tất cả để đóng một vị thế, nhiều vị thế hoặc đóng tất cả các vị thế. Hệ thống sẽ phát sinh danh sách lệnh đặt đối ứng với vị thế đang có và điền sẵn số lượng vị thế cần mua/bán để đóng vị thế với giá thị trường hiện tại, Quý khách nhấn xác nhận để gửi danh sách lệnh vào sàn

QUẢN LÝ TÀI SẢN:

Để xem thông tin về tài sản, sức mua, giá trị ký quỹ, dư nợ…, Quý khách vào mục Quản lý tài sản trên menu Kiểm soát & Quản lý tài sản:

Hướng dẫn giao dịch Chứng khoán phái sinh

CHUYỂN TIỀN:

Để thực hiện lệnh chuyển ti