Browsing Category

HỘI THẢO CHỨNG KHOÁN

Đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài thì quỹ mở không còn là khái niệm xa lạ, tuy nhiên đây lại là một loại hình rất mới mẻ đối với những nhà đầu tư nhỏ và mới ở thị trường Việt Nam. Quỹ mở được hiểu đơn giản là một loại quỹ được góp vốn từ nhiều nhà đầu tư có chung mục đích và được quản lí bảo một công ty quả lý quỹ chuyên nghiệp.