Giá cổ phiếu cơ sở của Covered Warrant (chứng quyền) sẽ biến động như thế nào?

Đa số các chuyên gia đều cho rằng việc mua cổ phiếu hedging của các CTCK ít tác động tới giá cổ phiếu cơ sở.

Ngày 28/6, thị trường chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant – CW) Việt Nam sẽ chính thức vận hành. Tính tới ngày 16/6, có 7 công ty chứng khoán (CTCK) được cấp phép phát hành 10 mã chứng quyền dựa trên các mã chứng khoán cơ sở là FPT, HPG, MBB, MWG, PNJ, VNM.

Theo quyết định 72 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) về việc ban hành quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền cáo bảo đảm, các CTCK phải mua cổ phiếu cơ sở hoặc sử dụng cổ phiếu có sẵn trong danh mục tự doanh để phòng ngừa rủi ro (hedging).

Lượng cổ phiếu nắm giữ phụ thuộc vào lượng cổ phiếu hoán đổi (ví dụ công ty chứng khoán phát hành 5 triệu chứng quyền với tỷ lệ 5:1 thì số lượng cổ phiếu hoán đổi là 1 triệu) và hệ số Delta tính theo công thức Black Scholes. Chẳng hạn tại thời điểm ban đầu, hệ số Delta là 0,5, tương ứng cần mua 50% lượng cổ ph