DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ STOCKWIN

Danh mục StockWin phát hiện ra các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt được định giá rẻ và đang trong mô hình giá tăng mạnh. Hệ thống giao dịch Stockwin hiện tại đang kết hợp 3 phương pháp đầu tư cho hiệu quả vượt trội so với thị trường bao gồm: phương pháp CANSLIM, phương pháp TREND FOLLOWING và phương pháp UNDERVALUE. Danh mục khuyến nghị dưới đây được cập nhật chậm 2 phiên giao dịch để đảm bảo quyền lợi khách hàng nội bộ, để nhận được tín hiệu giao dịch trực tiếp trong phiên, nhà đầu tư vui lòng đăng ký dịch vụ tư vấn Tại đây.

Room Zalo hỗ trợ tín hiệu giao dịch của Stockwin: https://zalo.me/g/wouxih374

4 Comments
  1. Hoa says