Danh Mục Cổ Phiếu Khuyến Nghị 13/03/2019

1. QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ VÀ KHUYẾN NGHỊ THEO DÕI

– Áp lưc bán chốt lãi ngắn hạn có dấu hiệu tăng lên ở nhiều mã. Nhiều khả năng chỉ số vẫn tăng điểm trong phiên, nhưng hiện tượng giằng co sẽ xuất hiện mạnh hơn vào hai phiên cuối tuần do sự phân hóa của dòng tiền sẽ xuất hiện trở lại. Chỉ số đã rơi vào vùng quá bán, vì vậy chỉ cần có dòng tiền tích cực trở lại thì sẽ xác nhận đáy ngắn hạn tại thời điểm này. Chúng tôi tăng mức hỗ trợ ngắn hạn đảo chiều phiên lên mốc 933 điểm cho phiên giao dịch tiếp theo.

– Nhà đầu tư nên phản ứng nhanh theo dòng tiền để thu được lợi nhuận tốt nhất, linh động và gia tăng túi tiền quan trọng hơn cả, không nên bảo thủ quan điểm cá nhân.
– Nhịp tăng này rất khó mua đuổi vì tâm lý sợ điều chỉnh hoặc sợ bulltrap, tuy nhiên nhìn theo dòng tiền ngày hôm nay, chúng tôi nhận thấy có một số tín hiệu sau giúp Nhà đầu tư có thể giải ngân tăng tỷ trọng được.
(1) Dòng dẫn sóng: Một số dòng có tiền vào khá tích cực trong đó có ngân hàng, bất động sản… đã xác nhận tín hiệu tăng của sóng ngành.

quan-diem-dau-tu-co-phieu

Chỉ báo ngành Ngân hàng cho tín hiệu vào trend tăng, đây là đặc điểm của tăng theo sóng ngành

(2) Rất nhiều trụ lớn đã điều chỉnh tương đối thời gian vừa qua và chạm các ngưỡng kháng cự cứng nên sẽ có những hồi phục trong ngắn hạn.