Danh mục các cổ phiếu khuyến nghị Tháng 12 theo SSI Research

Danh mục các cổ phiếu khuyến nghị theo SSI Research gồm các cổ phiếu cơ bản có:

  • KQKD 9T2018 từ HĐKD chính tăng trưởng tốt và tiếp tục duy trì tăng trưởng trong 2019
  • Giá cổ phiếu đã giảm đáng kể so với đầu năm và gần như chưa phản ánh tăng trưởng lợi nhuận trong năm.

Nguồn: SSI 

Bài viết cùng chuyên mục
Leave A Reply

Your email address will not be published.