HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

1 of 2

ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN

Hỗ trở mở tài khoản chứng khoán miễn phí trực tiếp tại các công ty chứng khoán uy tín, chất lượng và thị phần hàng đầu Việt Nam như: SSI, MBS, VND, VPBS, VDS.

Cam kết bảo mật tuyệt đối an toàn thông tin khách hàng, hợp đồng mở tài khoản đầy đủ tính pháp lý và được xác nhận trực tiếp tại công ty chứng khoán.

Stockwin công bằng và trung thực trong việc đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi luôn thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Phí giao dịch ưu đãi tốt nhất, hệ thống giao dịch bảo mật cao tuyệt đối an toàn, hiệu quả đầu tư vượt trội so với thị trường đã được kiểm nhiệm và tin tưởng bởi hơn 500 khách hàng hiện tại.

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán từ xa và cách ký hơp đồng xem chi tiết tại đây.


Tài khoản chứng khoán cần mở:

Thông thườngKý quỹPhái sinh

Chọn công ty chứng khoán hỗ trợ:

Kinh nghiệm đầu tư: