[CK cho người mới] Phần 6: Cổ tức và cách tính điều chỉnh giá khi chia cổ tức

Đã là nhà đầu tư chứng khoán không ai không quan tâm đến cổ tức đúng không nào, sau đây chúng ta sẽ đi lần lượt các vấn đề về cổ tức được gói gọn trong các mục sau:

+ Cổ tức là gì? Các loại hình Cổ tức
+ Làm sao để biết được thông tin công ty chia cổ tức và xem ở đâu?
+ Kiểu Chia Cổ tức và Nguyên tắc Chia Cổ tức Tiền mặt, Cổ tức Cổ phiếu
+ Cách gọi Đơn vị Tỷ lệ Chia Cổ tức Tiền mặt và Cổ tức Cổ phiếu
+ Đợt Cổ tức và Số lần Trả Cổ tức

1. Cổ tức là gì? Các loại hình cổ tức.

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho cổ đông công ty sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định. Hàng năm, số tiền được trích ra để chi trả cổ tức sẽ được thông qua đại hội cổ đông.

Chúng ta đã biết rằng sau một năm làm ăn thuận lợi thì các Công ty Niêm yết thường sẽ Tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên vào đầu năm. Tại Đại hội này, ngoài việc Tổng kết Kết quả Kinh doanh năm vừa rồi và đề Kế hoạch Kinh doanh năm tới thì Công ty Niêm yết thường sẽ nêu vấn đề Chia chác số Lợi nhuận đã đạt được trong năm rồi ra sao. Qua báo cáo tại đại hội này chúng ta có thể biết được tình hình chia trả cổ tức như thế nào.

Như vậy, Cổ tức chính là 1 phần số Lãi Công ty kiếm được hàng năm và chia lại cho Cổ đông. Cổ tức đôi khi còn được gọi dưới các cái tên khác cũng mang ý nghĩa tương tự như: Chi Cổ tức, Chia Cổ tức, Trả Cổ tức, Chi Trả Cổ tức hay Tạm ứng Cổ tức

Loại hình Chia Cổ tức: về cơ bản việc Chia Cổ tức sẽ tồn tại dưới 2 hình thức là: Cổ tức Tiền mặt hoặc Cổ tức Cổ phiếu

+ Cổ tức Tiền mặt là gì? – là việc dùng 1 phần lãi kiếm được hàng năm để Chia Tiền mặt cho Cổ đông. Việc Chia tiền mặt này sẽ có ưu điểm giúp cho Cổ đông nhận được Tiền thực chia từ quá trình làm ăn của Công ty. Tuy nhiên số tiền giữ lại để Tái Đầu tư Phát triển Công ty sẽ ít đi, có thể giảm khả năng Tăng trưởng Phát triển trong Tương lai. Nên thường Cổ tức Tiền mặt chỉ chiếm 1 phần của Lợi nhuận Sau thuế. Cổ tức Tiền mặt còn được gọi dưới các cái tên khác cũng mang ý nghĩa tương tự như: Cổ tức bằng Tiền mặt, Trả Cổ tức bằng Tiền, Chi Cổ tức bằng Tiền, Tạm ứng Cổ tức bằng Tiền, Trả Cổ tức bằng Tiền mặt.

+ Cổ tức Cổ phiếu là gì? là việc dùng 1 phần lãi kiếm được hàng năm làm Nguồn vốn để Tăng Vốn Điều lệ thực góp cho Công ty. Hình thức này đối lập hoàn toàn với Hình thức Chia Tiền mặt ở trên ở điểm chỉ chia ra Cổ phiếu (hay còn lại là pha loãng thêm Cổ phiếu) hay Cổ đông chỉ nhận được thêm Cổ phiếu từ quá trình làm ăn của Công ty. Ưu điểm ở đây là số tiền giữ lại để Phát triển Công ty trong Tương lai sẽ lớn hơn, tuy nhiên lại không chứng minh được Công ty có Tiền hay các Cổ đông dài hạn không thích 1 Cổ phiếu nắm giữ nhiều năm mà không nhận được 1 đồng Cổ tức Tiền mặt nào. Cổ tức Cổ phiếu còn được gọi dưới các cái tên khác cũng mang ý nghĩa tương tự như: Cổ tức bằng Cổ phiếu, Trả Cổ tức bằng Cổ phiếu.

2. Làm sao để biết được thông tin công ty chia cổ tức và xem ở đâu?

Nhà đầu tư khi mua cổ phiếu thì rất đơn giản, chỉ cần đăng nhập vào hệ thống để mua, nhưng việc làm sao để biết công ty này sẽ chia cổ tức khi nào, tỷ lệ ra sao và hình thức chia bằng tiền hay cổ phiếu? Đừng lo nhé, khi các bạn đầu tư và một cổ phiếu nhất định sẽ có nhân viên mô giới nhắc nhở bạn lúc nào thì chia và chia như thế nào, nếu không bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho người đó. Việc này stockwin cũng có thể hỗ trợ bạn nhé.

Cách thứ 2 đó là nhà đầu tư có thể tìm Thông báo trên được mình Tìm thấy tại mục Nhà Đầu tư hoặc Quan hệ Cổ đông trên Website của Công ty Niêm yết, truy cập xong tìm mục quan hệ cổ đông hoặc các tin tức kèm theo qua đó chúng ta có thể dễ dàng biêt được thông tin này, ví dụ bạn muốn xem HPG trả cổ tức khi nào bạn hãy vào trang chủ của công ty này và lần lượt tìm đến quan hệ cổ đông hoặc thông báo trong phần tin tức nhé

3. Kiểu Chia Cổ tức và Nguyên tắc Chia Cổ tức Tiền mặt, Cổ tức Cổ phiếu

Kiểu Chia Cổ tức: Trong năm Tài chính, các Công ty Niêm yết có thể lựa chọn 1 trong 4 kiểu chia:

+ Chỉ chia Cổ tức Tiền mặt.
+ Chỉ chia Cổ tức Cổ phiếu.
+ Chia Hỗn hợp cả 2 loại Cổ tức Tiền mặt và Cổ tức Cổ phiếu.
+ Không Chia gì cả (Có thể bị Lỗ hoặc đang bù Lỗ Lũy kế các năm trước).

Việc Chia Cổ tức kèm Tỷ lệ bao nhiêu % trong năm được thực hiện trên Cơ sở Lợi nhuận Sau thuế sau khi đã có Kiểm toán và được Đại hội Cổ đông Thường niên của Công ty Niêm yết đó thông qua.

Một số các Công ty Niêm yết có định hướng ổn định thì thường Tỷ lệ Giá trị Cổ tức Tiền mặt / Lợi nhuận sau thuế sẽ lớn và phù hợp cho Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức. Ngược lại và rất phổ biến là các Công ty đang muốn định hướng phát triển tăng trưởng mạnh trong Tương lai thì thường Tỷ lệ Giá trị Cổ tức Tiền mặt / Lợi nhuận sau thuế trên lại rất ít hay Tỷ lệ giữ lại để Tái đầu tư phát triển sẽ nhiều và do đó lại phù hợp với các Nhà Đầu tư, các Quỹ Đầu tư muốn theo đuổi Chiến lược Tăng trưởng hay còn gọi là Chiến lược tập trung vào Tỷ lệ Tái Đầu tư. Một số Công ty Niêm yết thậm chí còn không trả tiền cho Cổ đông.

Nguyên tắc Chia Cổ tức: việc Chi Trả Cổ tức luôn được thực hiện trên cơ sở Mệnh giá gốc của Cổ phiếu. Hiện tại ở Việt Nam Mệnh giá gốc Cổ phiếu của các Công ty đang Niêm yết được quy định là 10.000 đồng. Đặc biệt là việc Trả Cổ tức bằng Tiền mặt, có rất nhiều bạn mới vẫn lầm tưởng việc Chi Trả này được thực hiện dựa trên Thị giá Cổ phiếu thay vì đúng ra là Mệnh giá gốc của Cổ phiếu – 10.000 ngàn đồng.

Hình trên chúng ta có thể thấy cổ phiếu VNM đang chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ là 10% bằng tiền, ghi rõ thời gian thanh toán cũng như lý do mà mục đích chi trả cổ tức của công ty. Như chúng tôi đã nói ở trên chia theo mệnh giá và điều kiện công ty đưa ra là chia 10% bằng tiền, 10% ở đây chính là 10% của 10.000vnd (mệnh giá của một cổ phiếu), nhà đầu tư cứ có 1 cổ phiếu VNM thì sẽ nhận về tương ứng 1.000vnd.

Còn chia cổ tức bằng cổ phiếu thì sao? chúng ta nhìn vào một ví dụ sau đây

Công ty DIG tiến hành chia cổ tức cho cổ đông của mình theo hình thức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện là 5%, cứ 100 cổ phiếu thì nhận về 5 cổ phiếu mới.

Tuy nhiên chúng ta cần chú ý đến 2 dòng chính trên thông báo này đó là Ngày giao dịch không hưởng quyền và Ngày đăng ký cuối cùng

Thông báo về Ngày Đăng ký Cuối cùng nhận Cổ tức của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán: để thông báo Chốt Danh sách cổ đông nhận Cổ tức ra toàn Thị trường, Công ty Niêm yết lúc này sẽ qua gặp gỡ Trung tâm Lưu ký Chứn