[CK CHO NGƯỜI MỚI]: Lộ trình nghiên cứu bài bản

Stockwin được cảm ơn bạn đọc đã quan tâm và lựa chọn hành trình bắt đầu nghiên cứu về chứng khoán cùng chúng tôi. Kinh nghiệm và kiến thức trong 15 năm tham gia thị trường chứng khoán được tổng kết, hệ thống lại qua các chuyên mục: Chứng khoán cho người mới, Phân tích cơ bản doanh nghiệp, Phân tích kỹ thuật, Phương pháp đầu tư, Ứng dụng Amibroker trong chứng khoán, Giới thiệu sách chứng khoán.

Đầu tiên, chúng ta xem qua mục lục chuỗi bài [CK cho người mới] với những định nghĩa, khái niệm, thuật ngữ đơn giản nhất. [CK cho người mới] gồm 10 bài viết rất cô đọng và chi tiết, sẽ là bước khởi đầu hoàn hảo cho nhà đầu tư mới, hãy phản hồi với StockWin sau khi học xong bạn nhé.

[CK cho người mới] Phần 1: Chứng khoán và tài khoản chứng khoán  (Click: Link  )

 1. Chứng khoán và thị trường chứng khoán là gì.
 2. Cách mở tài khoản chứng khoán.
 3. Ai sẽ quản lý tài khoản chứng khoán của khách hàng.
 4. Mở tài khoản chứng khoán mất phí không.

[CK cho người mới] Phần 2: Cổ phiếu và tổng quan về cổ phiếu (Click: Link  )

 1. Khái niệm về cổ phiếu và biến động giá.
 2. Tại sao có nhiều người đầu tư vào cổ phiếu.
 3. Mục đích của phát hành thêm cổ phiếu.
 4. Tính đại chúng của cổ phiếu.
 5. Nền kinh tế tác động lên cổ phiếu thế nào.

[CK cho người mới] Phần 3: Các đọc hiểu bảng giá chứng khoán (Click: Link  )

 1. Thông tin giao dịch của mã chứng khoán.
 2. Các chỉ số chung của thị trường.

[CK cho người mới] Phần 4: Các lệnh mua bán cổ phiếu (Click: Link  )

 1. Các lệnh giao dịch cổ phiếu.
 2. Các chú ý khi đặt lệnh giao dịch.
 3. Các lệnh điều kiện.

[CK cho người mới] Phần 5: Khái niệm T3 và thuật ngữ trong chứng khoán (Click: Link  )

 1. Các khái niệm ngày giao dịch T, T+, ngày thanh toán.
 2. Các từ khóa thường xuyên gặp.

[CK cho người mới] Phần 6: Cổ tức và cách tính điều chỉnh giá khi chia cổ tức (Click: Link  )

 1. Cổ tức là gì? Các loại hình cổ tức.
 2. Làm sao để biết được thông tin công ty chia cổ tức và xem ở đâu.
 3. Kiểu Chia Cổ tức và Nguyên tắc Chia Cổ tức Tiền mặt, Cổ tức Cổ phiếu.
 4. Đợt Cổ tức và Số lần Trả Cổ tức.

[CK Cho Người Mới] Phần 7: Các Cổ Phiếu Không Nên Đầu Tư (Click: Link  )

[CK Cho Người Mới] Phần 8: Cách chọn Cổ Phiếu Đầu Tư (Click: Link  )

[CK Cho Người Mới] Phần 9: Các yếu tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu (Click: Link  )

[CK Cho Người Mới] Phần 10: Chọn thời điểm mua bán cổ phiếu (Click: Link  )

Kênh Youtube Phân tích và đào tạo chứng khoán: https://www.youtube.com/channel/UCVmFYTsxYDG9f61_89ufgRw

Bài viết cùng chuyên mục