[CK CHO NGƯỜI MỚI]: Lộ trình nghiên cứu bài bản

Stockwin được cảm ơn bạn đọc đã quan tâm và lựa chọn hành trình bắt đầu nghiên cứu về chứng khoán cùng chúng tôi. Kinh nghiệm và kiến thức trong 15 năm tham gia thị trường chứng khoán được tổng kết, hệ thống lại qua các chuyên mục: Chứng khoán cho người mới, Phân tích cơ bản doanh nghiệp, Phân tích kỹ thuật, Phương pháp đầu tư, Ứng dụng Amibroker trong chứng khoán, Giới thiệu sách chứng khoán.

Đầu tiên, chúng ta xem qua mục lục chuỗi bài [CK cho người mới] với những định nghĩa, khái niệm, thuật ngữ đơn giản nhất. [CK cho người mới] gồm 10 bài viết rất cô đọng và chi tiết, sẽ là bước khởi đầu hoàn hảo cho nhà đầu tư mới, hãy phản hồi với StockWin sau khi học xong bạn nhé.

[CK cho người mới] Phần 1: Chứng khoán và tài khoản chứng khoán  (Click: Link  )

  1. Chứng khoán và thị trường chứng khoán là gì.
  2. Cách mở tài khoản chứng khoán.
  3. Ai sẽ quản lý tài khoản chứng khoán của khách hàng.
  4. Mở tài khoản chứng khoán mất phí không.

[CK cho người mới] Phần 2: Cổ phiếu và tổng quan về cổ phiếu (Click: Link  )

  1. Khái niệm về cổ phiếu và biến động giá.
  2. Tại sao có nhiều người đầu tư và