Chứng khoán phái sinh là gì? Các bước để giao dịch phái sinh?

Chứng khoán Phái sinh phát triển mạnh nhờ các ưu điểm như: Giao dịch được cả hai chiều mua/ bán giúp kiếm được lợi nhuận khi thị trường sụt giảm, giao dịch T+0 linh hoạt, tỷ lệ đòn bẩy cao. Tuy nhiên đối với nhà đầu tư mới chưa giao dịch phái sinh sẽ có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. StockWin giới thiệu tới nhà đầu tư lộ trình nghiên cứu bài bản nhất về phái sinh và cách giao dịch phái sinh đạt hiệu quả cao.

I. Tìm hiểu về Chứng khoán Phái sinh.

1. Chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán Phái sinh (CKPS) là một công cụ tài chính, trong đó giá trị của CKPS phụ thuộc vào giá trị của một hay nhiều loại tài sản cơ sở.

Chứng khoán Phái sinh được chia thành 4 loại chính:

  • Hợp đồng Kỳ hạn: là thỏa thuận pháp lý giữa bên mua và bên bán về một loại tài sản tại một thời điểm đã xác nhận trong tương lai với mức giá đã được thống nhất tại ngày thực hiện giao dịch.
  • Hợp đồng Tương lai: là một hợp đồng kỳ hạn đã được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch tại thị trư