CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Lời nói đầu xin cho phép Tôi “admin” Stockwin được cảm ơn các vị độc giả đã quan tâm và lựa chọn hành trình bắt đầu về chứng khoán cùng chúng tôi, hãy đồng hành cùng chúng tôi trong suốt lộ trình tìm hiểu và đầu tư chứng khoán nhé.

Đầu tiên chúng ta xem qua mục lục về lộ trình tìm hiểu cho người mới bắt đầu mà chúng tôi đưa ra, nhằm mục đích giúp các bạn có thể đọc lần lượt các bài một cách bao quát qua đó nếu là người mới hãy đọc theo các PHẦN, từ P1 đến Pn (Từ bài 1 đến bài cuối cùng), hoặc cá nhân nào đó muốn trả lời một số câu hỏi như “cổ tức là gì? sàn chứng khoán là gì?’ thì có thể tìm đọc một cách dễ dàng nhất nhé.

Sau khi nghiên cứu xong phần này, nhà đầu tư tham khảo thêm hai chuyên mục Phân tích Cơ bản và Phân tích Kỹ thuật sau đây:
 – Phân tích cơ bản: https://stockwin.vn/phan-tich-co-ban/

 – Phân tích kỹ thuật: https://stockwin.vn/phan-tich-ky-thuat/
Trân trọng!