Cập Nhật Phân Tích Cổ Phiếu PNJ – Giá Mục Tiêu Một Năm 70.000Đ/CP

Động lực tăng trưởng chậm lại do dịch virus Covid-19

PNJ ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong Q4/2019, trong đó doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 5.321 tỷ đồng (+30,9% YoY) và 384,8 tỷ đồng (+44,8% YoY). Lũy kế năm 2019, công ty đạt được 17 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (+16,7% YoY) và 1.194 tỷ đồng lợi nhuận ròng (+24,4% YoY), lần lượt hoàn thành 93% và 101% kế hoạch năm của công ty. Do hệ thống ERP xảy ra sự cố trong Q2/2019 nên doanh thu thấp hơn kỳ vọng, trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn kỳ vọng thực tế là 20,4% so với kế hoạch là 19%) lại là yếu tố hỗ trợ tăng trưởng chính cho lợi nhuận ròng.

Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng cho cả vàng trang sức và vàng miếng: Doanh thu bán lẻ trang sức vàng ghi nhận mức tăng trưởng là 17,4% YoY, trong khi doanh thu bán buôn gần như không thay đổi. Điều này khiến tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 24% từ 21,8% trong năm 2018. Doanh thu vàng miếng tăng 40% YoY, và tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 3,1% (2018: 1%) khi chênh lệch giá mua-giá bán tăng mạnh trong nửa cuối năm 2019.

Kỳ vọng tăng trưởng 2 chữ số ở mức thấp trong năm 2020, đã cân nhắc đến tác động của dịch Covid-19Công ty có kế hoạch mở 31 cửa hàng mới và đạt mức tăng trưởng 12%/13% YoY lần lượt cho doanh thu thuần và lợi nhuận ròng, ước tính dịch Covid-19 sẽ kết thúc trong nửa đầu năm 2020. Cổ tức tiền mặt dự kiến vẫn ở mức 18% trên mệnh giá.

Doanh thu 2 tháng đầu năm 2020 tăng 3,9% YoY, và lợi nhuận ròng cũng tăng 5,2% YoY. Doanh thu trong ngày Valentine và ngày Quốc tế phụ nữ tăng nhẹ mặc dù đã có 2 đợt bùng phát dịch Covid-19 ở Việt Nam.

Ước tính lợi nhuận và quan điểm đầu tư

Trong năm 2020, chúng tôi ước tính PNJ sẽ mở 30 cửa hàng mới và ghi nhận doanh thu thuần đạt 18.512 tỷ đồng (+8,9% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 1.303 tỷ đồng (+9,2% YoY), tương đương 97% kế hoạch năm của công ty. Các giả định chính bao gồm mức tăng trưởng 9,2% YoY đối với doanh thu bán lẻ trang sức vàng và 15% YoY đối với doanh thu bán vàng miếng.

Tại mức giá ngày 25/3/2020 là 54.900 đồng/cp, PNJ đang giao dịch tại P/E 2020 là 10,19 lần – mức thấp nhất kể từ năm 2017. Giá mục tiêu 1 năm mới của chúng tôi là 70.000 đồng/cp (P/E mục tiêu là 13,0 lần), triển vọng tăng giá là 27,5% so với mức giá hiện tại. Lợi suất cổ tức cho năm 2020 là 3,3% tại mức giá hiện tại. Do đó, chúng tôi nâng khuyến nghị cho cổ phiếu PNJ từ khả quan lên MUA.

Phân tích đồ thị kỹ thuật

Bài viết cùng chuyên mục

Leave A Reply

Your email address will not be published.