Cập nhật báo cáo ngành Phân bón – Hưởng lợi từ chính sách thuế

Các chính sách Thuế hỗ trợ của Nhà nước

– Chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón: Việc sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, mức thuế suất mới sẽ được áp dụng cho mặt hàng phân bón là 6%, thay vì không chịu thuế theo luật sửa đổi số 71/2014/QH13. Việc sửa đổi Luật thuế này sẽ có tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp sản xuất phân bón từ đầu chuỗi giá trị. Cụ thể, những doanh nghiệp này sẽ được khấu trừ phần thuế GTGT đầu vào thay vì tính vào giá vốn sản xuất như trước đây. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có quyết định chính thức thông qua của Quốc hội, chúng tôi kỳ vọng Luật sửa đổi sẽ chính thức được áp dụng từ năm 2019.

– Chính sách thuế tự về đối với mặt hàng phân DAP, MAP: Thuế tự vệ đối với phân DAP, MAP đến năm 2020 sẽ giúp các doanh nghiệp sản xuất DAP và MAP tận dụng lợi thế cạnh tranh trong năm 2019 trước khi thuế suất về 0% từ ngày 07/03/2020.

Nguồn: FPTS 

Bài viết cùng chuyên mục
Leave A Reply

Your email address will not be published.