Bình Luận Về Báo Cáo Đánh Giá Khả Năng Tiếp Cận Thị Trường Của MSCI Ngày 6/6/2019

Ngày 6/6, MSCI đã công bố Báo cáo đánh giá khả năng tiếp cận thị ttrường – MSCI Global Market Accessibility Review – kỳ tháng 6/2019. Theo đó, các điểm đánh giá về Việt Nam vẫn giữ nguyên như đánh giá như kỳ trước (tháng 6/2018). Tuy nhiên, MSCI có đưa ra một số nhận định mà chúng tôi cho rằng có tính tích cực với thị trường Việt Nam.

Trong phần đánh giá về các thị trường Frontier Markets, MSCI tập trung phần lớn nội dung cho nhận định về Việt Nam bên cạnh một phần ngắn về Kazakhstan. Các thị trường Frontier khác không được nhắc tới.

MSCI ghi nhận một số thay đổi của Việt Nam ở các khía cạnh:

  1. Thành lập Sở GDCK Việt Nam sở hữu cả HOSE và HNX;
  2. Triển khai mô hình đối tác thanh toán trung tâm cho VSD;
  3. Áp dụng hình thức lệnh giao dịch mới,
  4. Tăng thời gian giao dịch và mở rộng biên độ giá.
  5. Chính phủ Việt nam đang hoàn thiện khung pháp lý để nới giới hạn sở hữu nước ngoài trong các lĩnh vực không quan trọng đối với an ninh quốc gia và cải cách hành chính để tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận TTCK Việt Nam.

Trong đánh giá cụ thể về mức độ tự do hóa thị trường ngoại hối, MSCI đã không còn lưu ý về thanh khoản thấp của thị trường như báo cáo năm 2018.

Những đánh giá của MSCI năm nay là khá tích cực nhưng vẫn chưa tạo thay đổi trong điểm xếp hạng chính thức của Việt Nam. Chúng tôi cho rằng cơ hội để Việt Nam lọt vào watchlist nâng hạng trong kỳ này không nhiều. Tuy nhiên, một khi những cải cách này được thực thi, Luật Chứng khoản sửa đổi chính thức có hiệu lực thì chắc chắn sẽ tác động mạnh tới quan điểm đánh giá của MSCI về Việt Nam. Nếu thuận lợi, Luật Chứng khoán sửa đổi có thể được thông qua và có hiệu lực từ đầu năm 2021 và Việt Nam nhiều khả năng sẽ được cân nhắc đưa vào watchlist ngay sau đó.

Tiếp sau báo cáo Accessibility Review, vào ngày 25/6/2019, MSCI sẽ công bố báo cáo xếp hạng thị trường – MSCI Global Market Classification Review với kết quả xếp hạng cụ thể cho Việt nam cũng như các thị trường khác.

Bảng đánh giá của MSCI về khả năng tiếp cận thị trường Việt Nam 2019

    Đánh giá 2019 Đánh giá 2018 2019 2018
Mức độ mở đối với sở hữu nước ngoài        
  Yêu cầu về tư cách của nhà đầu tư     ++ ++
  Giới hạn sở hữu nước ngoài Các công ty ở một số ngành và lĩnh vực nhạy cảm vẫn bị giới hạn về sở hữu nước ngoài.vẫn bị giới hạn về sở hữu nước ngoài. Các công ty ở một số ngành và lĩnh vực nhạy cảm vẫn bị giới hạn về sở hữu nước ngoài.vẫn bị giới hạn về sở hữu nước ngoài. -/? -/?
  Room còn lại cho nhà đầu tư nước ngoài Thị trường cổ phiếu chịu ảnh hướng lớn từ vấn đề room nước ngoài. Thị trường cổ phiếu chịu ảnh hướng lớn từ vấn đề room nước ngoài. -/? -/?
  Quyền bình đẳng với NĐTNN Một số thông tin doanh nghiệp vẫn không có tiếng Anh. Bên cạnh đó, quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế do quy định giới hạn sở hữu nước ngoài nghiêm ngặt áp dụng đối với tổng tỷ trọng sở hữu nước ngoài nói chung và sở hữu của từng nhà đầu tư nói riêng. Các sở giao dịch chứng khoán và VSD đã công bố thông tin bằng tiếng Anh. Tuy nhiên một số thông tin về doanh nghiệp không có sẵn bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế do quy định giới hạn sở hữu nước ngoài nghiêm ngặt áp dụng đối với tổng tỷ trọng sở hữu nước ngoài nói chung và sở hữu của từng nhà đầu tư nói riêng. -/? -/?
Mức độ dễ dàng luân chuyển dòng vốn vào/ra thị trường      
  Qui định hạn chế dòng vốn luân chuyển     ++ ++
  Mức độ tự do hóa thị trường ngoại hối: Hiện chưa có thị trường giao dịch tiền tệ ở nước ngoài và thị trường giao dịch trong nước còn hạn chế (giao dịch ngoại tệ phải liên quan tới giao dịch chứng khoán). Hiện chưa có thị trường giao dịch tiền tệ ở nước ngoài và thị trường giao dịch trong nước còn hạn chế (giao dịch ngoại tệ phải liên quan tới giao dịch chứng khoán) và thanh khoản còn khá thấp. -/? -/?
Hiệu quả của hệ thống vận hành        
Gia nhập thị trường        
  Đăng ký đầu tư và mở tài khoản Thủ tục đăng ký online đã được đơn giản hóa và cắt ngắn. Đăng ký giao dịch là bắt buộc và việc mở tài khoản cần được VSD thông qua. Thủ tục đăng ký online đã được đơn giản hóa và cắt ngắn. Đăng ký giao dịch là bắt buộc và việc mở tài khoản cần được VSD thông qua. + +
Tổ chức thị trường        
  Các quy định về thị trường Các quy định về thị trường chưa có đầy đủ bằng tiếng Anh. Các quy định về thị trường chưa có đầy đủ bằng tiếng Anh. + +
  Luồng thông tin thị trường Các thông tin về thị trường chứng khoán thường không có bản tiếng Anh hoặc không đủ chi tiết. Các thông tin về thị trường chứng khoán thường không có bản tiếng Anh hoặc không đủ chi tiết. -/? -/?
Kết cấu hạ tầng thị trường        
  Thanh toán và bù trừ chứng khoán Không có tổ chức bù trừ chính thức và VSD đóng vai trò là tổ chức bù trừ chứng khoán. Ngoài ra, không có công cụ vay thấu chi và giao dịch cần ứng tiền trước. Không có tổ chức bù trừ chính thức và VSD đóng vai trò là tổ chức bù trừ chứng khoán. Ngoài ra, không có công cụ vay thấu chi và giao dịch cần ứng tiền trước. -/? -/?
  Lưu giữ, bảo quản     ++ ++
  Đăng ký/ Lưu ký chứng khoán     ++ ++
  Giao dịch     ++ ++
  Khả năng chuyển nhượng Giao dịch bên ngoài sàn giao dịch bị cấm và chuyển nhượng hiện vật cần được UBCK chấp thuận. Giao dịch bên ngoài sàn giao dịch bị cấm và chuyển nhượng hiện vật cần được UBCK chấp thuận. -/? -/?
  Cho vay chứng khoán     -/? -/?
  Bán khống     -/? -/?
           
Môi trường cạnh tranh