CẬP NHẬT BÁO CÁO VĨ MÔ

Cập nhật dữ liệu vĩ mô, chính sách tiền tệ, triển vọng tăng trưởng, trái phiếu doanh nghiệp và quan điểm về thị trường chứng khoán trong dài hạn.