Báo Cáo Phân Tích Định Giá QTP 27/7/2021 – Chi Phí Khấu Hao Giảm Mạnh

Bài phân tích được cập nhật ngày 27/7/2021 dựa trên số liệu và thông tin báo cáo quý 2 – 2021, để được tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ admin Liên Hoa – 0986.128.799. Xin cảm ơn!

I. TỔNG QUAN DOANH NGHI