Báo cáo nhận định thị trường phái sinh ngày 25/3/2019

Chỉ số VN30 tăng 4.4 điểm lên mức 912.27 điểm. Cây nến ngày là nến tăng điểm thân ngắn và có bóng nến trên và dưới cho thấy đà hồi phục chưa mạnh trong phiên. KLGD giảm xuống mức 46.6 triệu đơn vị, giảm trên 13% so với phiên trước, đồng thời thấp hơn so với KLGD bình quân 20 phiên. Thanh khoản đã giảm khá trong phiên cho thấy tâm lý quan sát, đồng thời cũng thấy được lực cung chưa tăng. Chỉ số có khả năng sẽ tiếp tục hồi phục trong phiên kế tiếp.

Hỗ trợ ngắn hạn: 909 Kháng cự ngắn hạn: 916

Trường hợp VN30 giảm xuống mức 909