BÁO CÁO NHẬN ĐỊNH PHÁI SINH

Báo cáo nhận định thị trường chứng khoán phái sinh: tổng hợp kết quả khớp lệnh, các diễn biến chính trong phiên, xu hướng thị trường theo phân tích kỹ thuật.