Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA: HOSE): Áp lực cạnh tranh với Trung Quốc trên thị trường xuất…

Phân tích cổ phiếu AAA - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát: Triển vọng hấp dẫn khi công ty thâm nhập vào các dòng sản phẩm mới, bao gồm bao bì nhựa chất lượng cao, túi phân hủy sinh học, tấm nhựa xây dựng và nhựa kỹ thuật cho cả thị…