AMIBROKER

Amibroker là phần mềm phân tích kỹ thuật cổ phiếu chuyên sâu được sử dụng trong đầu tư chứng khoán. Phần mềm được đánh giá cao với nhiều tính năng như: xây dựng hệ thống robot trading, backtest hệ thống giao dịch, phân tích đa khung thời gian, xây dựng danh mục đầu tư… Nhà đầu tư mới cần hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng hãy đăng ký thông tin theo bảng sau. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trực tiếp qua Teamview hoặc Ultraview. Trân trọng!

Yêu cầu hỗ trợ